הצטרפות לרשימת דיוור

הצטרפות לרשימת דיוור

נגישות בספרייה

נגישות בספרייה

אנו במרכז מיר"ב ובספריית 'כותר כרמל' מעוניינים כי כל קוראינו ירגישו בנוח ולכן יצרנו סביבה מונגשת הגעה לספרייה: החניה בחניון מרכז מיר"ב מונגשת וישנם מק...

חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספרייה תציע מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי. הדגשים יהיו בתחומים הבאים : גישה פתוחה למידע. פתיחת הזדמ...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...